CIM Capital

NIEUWSBERICHT

CIM Capital heeft 50 miljoen euro opgehaald

CIM Capital lanceert “CIM Capital Restruct Fund”, een private equity fonds om Belgische bedrijven in moeilijkheden te ondersteunen. CIM Capital Restruct Fund heeft als missie om bedrijven die in moeilijkheden komen door externe factoren zoals bij voorbeeld de gevolgen van Covid-19 crisis, een te hoge schuldgraad, onvoldoende sterk management of gebrek aan opvolging te ondersteunen. Verder zal het fonds zicht eveneens richten op carve-outs van activiteiten die binnen een groep niet de juiste ondersteuning of groeikansen krijgen. 

De overheid heeft reeds een aantal maatregelen genomen om de liquiditeit van bedrijven te ondersteunen. Het is duidelijk dat voor vele ondernemingen dit onvoldoende zal zijn en er ook bijkomend kapitaal nodig is, evenals versterking van het management. CIM Capital Restruct Fund zal zich richten op bedrijven die omwille van uiteenlopende omstandigheden een dringende nood hebben aan een versterking van het eigen vermogen.

Het fonds werd opgericht op 12 november 2020 en heeft op dit moment reeds een eerste kapitaalronde gerealiseerd voor een totaalbedrag van EUR 50 miljoen.

Het fonds werd opgericht op 12 november 2020 en heeft op dit moment reeds een eerste kapitaalronde gerealiseerd voor een totaalbedrag van EUR 50 miljoen. Omwille van de grote interesse zal in een latere fase een tweede closing worden georganiseerd waarbij het fonds mikt op een grootte van maximaal EUR 75 miljoen. Onder andere FPIM (Federale Participatie en Investeringsmaatschappij) en PMV (Participatiemaatschappij Vlaanderen) hebben toegezegd om mee te investeren in het fonds, naast meerdere ondernemers en familiale investeerders zoals onder andere de families Leysen (De Wilg), Marc Coucke (Alychlo), Jos Delcroix, Jan Boone, Tom Waes evenals de 4 partners die het fonds zullen beheren. Met de opgehaalde middelen verwacht het fonds in een acht tot tiental bedrijven te zullen investeren. Het fonds richt zich op Belgische bedrijven en investeert dikwijls samen met één of meerdere co-investeerders uit de betrokken sector.

Achtergrond CIM Capital

Het initiatief tot oprichting van het fonds komt voort uit de activiteiten van CIM Capital, een investeringsmaatschappij die reeds meerdere herstructureringen van bedrijven in goede banen heeft geleid. CIM Capital verleende bijstand aan in bedrijven die in moeilijkheden waren gekomen en waar financieel, maar meestal ook operationeel versterking nodig was. CIM Capital schuwde daarbij niet om zelf een actieve rol in de bedrijven op zich te nemen, via een hands-on benadering vanuit de raad van bestuur of vanuit specifieke projectondersteuning. CIM Capital investeerde onder andere in Cavale Steel Company en de naai-en modeketen Veritas. CIM Capital is in handen van Marc Van Hool, Bart Onderbeke, en Jan Peeters. Voor de oprichting en het management van het CIM Capital Restruct Fund wordt dit team versterkt met de komst van Erik Verkest, voormalig vennoot van Petercam en tot eind 2019 managing partner van Degroof Petercam Corporate Finance, die als CEO van het fonds werd aangesteld en de dagdagelijkse leiding in handen zal nemen.

Veritas

Dankzij de overname van Veritas eind 2019 kwam CIM Capital meer op de voorgrond en wordt het meer en meer gecontacteerd om tussen te komen bij bedrijven in moeilijkheden. De huidige Covid-19 crisis is daar niet vreemd aan maar is zeker niet de enige oorzaak van moeilijkheden bij vele ondernemingen. Terzelfdertijd merkt CIM ook een duidelijke interesse van investeerders die graag mee willen investeren naast CIM. Gezien de noodzaak om in dergelijke investeringsdossiers snel te kunnen handelen, is een fondsstructuur een logische uitbreiding en verdere professionalisering van de activiteit van CIM.
Het is de intentie om een deel van de participatie van CIM Capital in Veritas in het fonds in te brengen, dat daarmee al onmiddellijk zijn eerste concrete investering vast heeft.

image ©Kristof Vadino